Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, January 10, 2012

Xperia Arc S - Root & Recovery (Adroid)

Tải file RootXperia Arc S.zip và copy vào thư mục gốc của thẻ nhớ (không giải nén).
Lại chọn cmd7.exe (nếu bạn dùng Windows 7) hoặc cmdXP.exe (nếu bạn dùng Win XP) . Gõ fastboot boot recoveryARC.img vào cửa sổ CMD vừa mở rồi bấm Enter, nó sẽ ra như hình dưới.

Code: fastboot boot recoveryARC.img
Lưu ý: không rút cable kết nối, đợi vài phút điện thoại sẽ reboot vào recovery.

Sử dụng các phím trong recovery: Phím Vol -, Vol + để di chuyển, phím Power để xác nhận, phím Back để trở lại. Đã xong recovery, Next step.
Tiếp theo, vào trong recovery để update file RootXperia Arc S.zip và khởi động lại máy.(Nếu bạn không thực hiện bước này thì điện thoại của bạn vẫn chưa được root và trong menu chưa có Super user icon)
Post a Comment