Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, January 10, 2012

Update Google Maps, Youtube trên Android Phone

 Nếu bạn không Update được G Map bằng mọi cách thì hãy làm theo cách sau:
Android phone > Market > My Apps > Google Maps > (Nhấn & giữ) Bạn Chạm và giữ lâu item Google Maps (Nhớ đừng thả ra), sau đó Market sẽ cho bạn một list Menu:


Và công việc của bạn là nhấn vào Update để tải về! Đây là cách Fix lỗi ko tìm thấy ứng dụng, bạn có thể làm điều này cho bất cứ ứng dụng nào lỗi tương tự (Google Maps, Youtube ...)

 DBS - Chúc thành công

Post a Comment