Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, January 5, 2012

Những câu chúc tết hay 2012

Năm mới tết đến 
Chúc cash dồi dào 
Level tấn tới 
Chơi ngày càng pro 
Pet level khá 
Ko sợ anh nào 
Golem chuyện nhỏ 
Mấy hit là die 
Với các char khác 
Ko sợ char nào 
Ko còn gặp cảnh 
Anh lùn 6 hit 
Chị cung combo 
Anh búa nhảy bửa 
Anh kiếm special 
Ninja stun grip 
Mạng ko còn lag 
Chơi game o o 
Ko còn bị dis 
Ko còn khinh công 

Tết đến xuân sang, 
Các bạn an khang, 
tiền vào như nước, 
Ngợp đầy hồng phước, 
Phúc Lộc chan hòa. 
Ta chúc Biên Hà, 
Làm ăn khấm khá, 
Đẹp lòng hai má, (ĐM và vợ) 
Lại được lòng dân. (các con) 
Tớ chúc Phong Trần 
Đánh đâu thắng đó, 
Bà con trăm họ, 
Vừa nể vùa yêu, 
Trăm thứ ngàn điều, 
Tràn đầy phước cả. 
Con chúc Cha Khả, 
Lưới được nhiều "cá" 
Giảng dậy môn sinh, 
Cứu nhiều sinh linh.... 
Vài hàng kế tiếp, 
Xin chúc Cha Thiếp, 
Lên đến "vít vồ" 
Chẳng màng đến "Đô", 
Chỉ yêu Chúa Mẹ, 
Giáo xứ đẹp đẽ. 
Ta chúc Diệu Linh, 
Vui trọn ân tình, 
Bên đàn con trẻ, 
Vừa đẹp vừa khỏe. 
Kính chúc Minh Tri, 
Vui trọn đường đi, 
tình tiền đầy đủ. 
Xin chúc Lưu Chủ, 
Kiếm được tý nhau, 
cửa trước cửa sau, 
Như dinh tổng thống, 
Đẹp duyên tươi mộng. 
Anh chúc Nhã Quyên, 
Mộng đẹp thiên duyên, 
Tung tăng nhí nhảnh, 
Không trồng cây sy, 
Ở ngay lối đi, 
Vào nhà các cụ, 
Kẻo khốn cả lũ! 
Chúc chú Lang Thang, 
Có cái cẩm nang, 
Kiếm thật bộn bạc, 
Cửa tiệm khoát đạt, 
Khách vào khách ra, 
Bằng năm bằng ba, 
Sánh với năm cũ. 
Chúc anh Tuyền Vũ 
Rượu mới bình cũ 
Chu du đó đây, 
Như tên Nỡm Nhí, 
Chúc Nhí đẹp ý, 
Kiếm được con bê, 
Vừa nựng vừa mê, 
Cho bà con Nể. 
Chúc chị Thy Huệ, 
Trẻ mãi không già, 
Đồng vào đồng ra, 
Xài hoài không hết, 
Đẹp người đẹp nết 
Ta chúc Thập Thò, 
Làm ít ăn to 
Khi rình khi rập, 
Biết đường ẩn nấp 
Bắn nhạn là đà. 
Chúc Lão Quét Nhà 
Làm ăn khấm khá, 
Tiền tình phể phả. 
Chúc Mây Lang Thang, 
Vừa giầu,vừa sang, 
Lên hàng Triệu Phú, 
Tiền vào như lũ, 
Tình trường nở hoa, 
Gia đạo an hòa. 
Chúc anh Thân Hữu, 
Lên hàng quốc bửu, 
Vang danh đó đây, 
Cuộc sống phây phây, 
Tiền đầy cả ngõ. 
Xin chúc anh Mõ 
Vừa gõ vừa rao, 
Thơ văn ào ào, 
Cho bà con nể. 
Cũng xin tiện thể, 
Chúc anh Mo Cau, 
Tiến mạnh tiến mau, 
Lên hàng triệu phú, 
Vàng bạc đầy tủ, 
Dư đủ để xài, 
Xin chúc bác Xoài, 
làm ăn tươi tốt. 
Chúc bác Từ Dốt, 
Hốt được nhiều tiền 
Vàng ngọc đầy bọc. 
Chúc chú Minh Ngọc, 
Lắm ý,lắm duyên, 
Mộng đẹp liên miên, 
Trong thiên kỷ mới, 
Làm ăn tấn tới. 
Xin chúc Lang Băm, 
Tìm thuốc gấp trăm, 
Cho bà con hưởng, 
Chúa Bà ban thưởng, 
Cho hưởng phước này: 
Cho thuốc thật hay. 
Này anh Ba Phải, 
Đừng ham của cải, 
Chỉ mải miết cầu, 
Cho bà con giầu 
Và thêm chữ tín. 
Chúc anh Lính Kín, 
Sức khỏe dồi dào, 
Gặp dữ (Cũng) chẳng sao, 
Bình yên năm mới. 

Cung Chúc Tân Xuân Phước Vĩnh Cửu
Chúc Trong Gia Quyến Được An Khương
Tân Niên Lai Đáo Đa Phú Quí
Xuân Đến An Khương Vạn Thọ Tường

Năm mới tiền bạc nhiều đánh bạc chỉ có thắng ko có thua
đi cả gái ko bị vợ bắt, đi cả bồ ko bị vợ 3 tóm
Lô đề hoài mà ko phải ra đê mà ở
Sức khỏe dồi dào 1 đêm 3 ca mà ko mất sức
Post a Comment