Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, January 18, 2012

Hãy thử đọc tên bạn theo các nước khác nào...

THEO TIẾNG HÀN

HỌ :là số cuối cùng trong năm sinh của bạn

O : Pack
1 : Kim
2 : Shin
3 : Choi
4 : Song
5 : Kang
6 : Han
7 : Lee
8: Sung
9: Jung

ĐỆM: chính là tháng sinh của bạn

1 : Yong
2 : Ji
3 : Je
4 : Hye
5 : Dong
6 : Sang
7 : Ha
8 : Hyo
9 : Soo
10 : Eun
11 : Hyun
12 : Rae

TÊN: chính là ngày sinh của bạn

1 : Hwa
2 : Woo
3 : Joon
4 : Hee
5 : Kyo
6 : Kyung
7 : Wook
8 : Jin
9 : Jae
10 : Hoon
11 : Ra
12 : Bin
13 : Sun
14 : Ri
15 : Soo
16 : Rim
17 : Ah
18 : Ae
19 : Neul
20 : Mun
21 : In
22 : Mi
23 : Ki
24 : Sang
25 : Byung
26 : Seo
27 : Gun
28 : Yoo
29 : Sup
30 : Won
31 : Sub
Tên giang hồ của các bạn là j? Cách lấy tên : Lấy chữ cái đầu của Họ Tên VD: Nguyễn Văn A = N + V + A

tên 2 chữ = họ +tên
tên 3 chữ = họ +đệm +tên
tên 4 chữ = họ +đệm +đệm +tên

Tên kiểu GIANG HỒ 

Họ
A: Kỳ Môn
B: Huyền Thiên
C: Nhật Nguyệt
D: Độc Long
E: Dạ Xoa
G: Thần Dương
H: Ngọc Nữ
I: Tiêu Diêu
K: Thiên Canh
L: Thiên Vũ
M: Bát Quái
N: Thái Ất
O: Lạc Anh
U: Thần Môn
P: Nhạn Xà
Q: Thái Cực
V: Lục Hợp
R: Hồi Phong
S: Hỗn Độn
T: Càn Khôn
X: Thiên Môn
Y: Cửu Thiên.

+ Tên Đệm:
A: Phất Huyệt
B: Giáng Ma
C: Tích Lịch
D: Âm Dương
E: Tang Môn
G: Tu La
H: Toái Thạch
I: Cửu Cửu
K: Cẩm
L: Vô Ngấn
M: Lưỡng Nghi
N: Ngũ Thần
O: Xuyên Vân
U: Vô Ảnh
P: Phá Ngọc
Q: Kỳ
V: Vô Song
R: Tấn Lôi
S: Phục Ma
T: Du Thân
X: Liên Hoàn
Y: Thần.

+ Tên riêng:
A: Châm
B: Bổng
C: Chưởng
D: Đao
E: Chảo
G: Chỉ
H: Phủ
I: Câu
K: Côn
L: Trượng
M: Tiên
N: Kiếm
O: Tiêu
U: Chão
P: Đao
Q: Quyền
V: Mâu
R: Thủ
S: Công
T: Chùy
X: Thương Y: Kiếm

Tên sirO theo tiếng Hán là ĐỘC LONG DU THÂN PHỦ


Vậy đố các bạn biết tên mình là gì nàoTên theo tiếng Trung Quốc


- Số cuối năm sinh của bạn chính là họ
0. Liễu - 1. Đường - 2. Nhan
3. Âu Dương -4. Diệp - 5. Đông Phương
6. Đỗ - 7. Lăng - 8. Hoa - 9. Mạc

- Tháng sinh chính là tên đệm của bạn .
1. Lam - 2. Thiên - 3. Bích - 4. Vô - 5. Song - 6. Ngân - 7. Ngọc
- 8. Kì - 9. Trúc - 10. (không có tên đệm) - 11. Y - 12. Nhược

- Ngày sinh chính là tên của bạn.
1. Lam - 2. Nguyệt - 3. Tuyết - 4. Thần - 5. Ninh - 6. Bình
- 7. Lạc - 8. Doanh - 9. Thu - 10. Khuê - 11. Ca - 12. Thiên
- 13. Tâm - 14. Hàn - 15. Y - 16. Điểm - 17. Song - 18. Dung
- 19. Như - 20. Huệ - 21. Đình - 22. Giai - 23. Phong -
24. Tuyên - 25. Tư - 26. Vy - 27. Nhi - 28. Vân - 29. Giang -
30. Phi - 31. Phúc

Tên theo tiếng Lào cổ


- Số cuối cùng của năm sinh sẽ là họ của bạn

0. Thạc 1: Xỉn Bựa - 1: Phỏi - 2: Nòi - 3: Khăn -
4: Khạc - 5: Nhổ Toẹt - 6: Thạc Xoay -
7: Phăn - 8: Xoăn Tít - 9: Củ Lều

- Tháng sinh của bạn sẽ là tên đệm
1: Tày Xô - 2: Khơ Mú - 3: Nùng - 4: Min Chều - 5: Páp Lịt
- 6: Gảy Kua - 7: Tu Gây - 8: Vắt Xổ - 9: Mổ Kò
- 10: Náng Phổn - 11: Kạ Rịt - 12: Lò Kịt

- Ngày sinh là tên gọi của bạn
01: Mủ - 02: Vổ - 03: Móm - 04: Trĩ - 05: Xin
- 06: Thoắt - 07: Tòe - 08: Vẩu - 09: Lác - 10: Quẩy
- 11: Mắn - 12: Vảy - 13: Bát - 14: Nhổ - 15: Phỉ
- 16: Xỉ - 17: Phây - 18: Tẻn - 19: Nản - 20: Chóe
- 21: Kói - 22: Lốn - 23: Chàm - 24: Ven - 25: Bón
- 26: Khoai - 27: Hủi - 28: Quăn - 29: Xém - 30: Xịt - 31: Lít
Post a Comment