Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, December 29, 2011

Thử khả năng của bạn ra sao nhé

 Lang thang trên mạng thì tôi tìm ra được hình này rất độc đáo đơn giản khi nhìn vào nó bạn sẽ chẳng thấy được gì nhưng làm theo hướng dẫn bạn sẽ thấy sự khác biệt.... Bạn nên tự tìm hiểu nó để biết được sự tập trung của bạn tới đâu nếu thành công ngay từ lúc đầu thì chắc chắn bạn sẽ làm lên những điều mà người khác có thể mong muốn được như bạn, vậy thứ ấy là gì.??!Hãy tập trung nhìn vào 4 chấm đen trên hình. Sau đó nhìn vào 1 tờ giấy trắng (hoặc trên tường) và nhắp mắt liên tục, khi tập trung vào bạn sẽ thấy được điều kì diệu.
Post a Comment