Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, December 16, 2011

Thần đồng Hiphop 8 tuổi


 Nhỏ mà làm đc thế thì sao này sẽ thế nào nhĩ.


 Bonus thêm 2 bài nhạc Hàn hay hay cho mấy YouRed Face ft. Kim Hwan Hee - Amazing

Cry Cry - Tara
Post a Comment