Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, November 16, 2011

Video Edit Master 1.8

Video Edit Master là công cụ miễn phí để chỉnh sửa Video , nó chứa các đặc điểm :

- Cắt và nối Video , giữ nguyên định dạng , kích thước và tốc độ khung hình.
- Loại bỏ nhanh phần chữ quản cáo trên Video.
- Bắt hình và lưu ở định dạng BMP.
- Giao diện đẹp ,thân thiện.
- Phần Preview giúp xem nhanh Video.

Download Link 1
Download Link 2
Download Link 3
Download Link 4
Post a Comment