Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, October 19, 2011

Truy cập wifi không cần nhập mật khẩu.

1. Download phần mềm dưới đây về cài đặt và chạy . Phần mềm sẽ tự động dò key và vào mạng wifi , (Bản Trial sài được 15 ngày).
2. Reset lại ngày sử dụng
Bạn có thể reset lại ngày sử dụng (15 ngày) như sau:
+ Vào registry (Vào Run gõ regedit)
+ Vào key: HKEY_LOVAL_MACHINE\SOFTWARE\WiFi Hopper
+ Xóa hết các key ở bên phải.
+ Khởi động lại chương trình Wifi Hopper để xem kết quả.


Tệp tin tải về
Bấm vào đây tải về

Post a Comment