Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, October 19, 2011

Tạo một shop đẹp thật đơn gian

Đầu tiên để đăng kí bạn vào đây
http://webmienphi.vn/dangky.php

Bước 1: điền thông tin tài khoản


Bước 2: Điền thông tin shop của bạn


Bước 3: Hoàn thành đăng kí
Bước 4: Đón nhận kết quả đi nào


Xong bạn sẽ có tên miền dạng www.têncủabạn.mov.vn

Ngoài ra bạn có thể thay đổi skin hoặc tự thiết kế ! nếu làm ăn được bạn nên nâng cấp lên gói Pro với gian 400k/ 1năm

Quá đơn giản ai cũng có thể làm tại sao bạn thì không...


Post a Comment