Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Sunday, October 30, 2011

Key cho IDman mọi phiên bản (cập nhật ngày 28/10/2011)

Điền key sau vào nếu nó yêu cầu... (bắt buột)

629U7-XLT5H-6SCGJ-2CENZ
XONF7-PMUOL-HU7P4-D1QQX
F9TZ9-P6IGF-SME74-2WP21
CJA0S-K6CO4-R4NPJ-EKNRK
N0Z90-KJTTW-7TZO4-I27A1
4DFQ4-OAPFS-L50GF-3GWRJ
4DFQ4-OAPFS-L50GF-3GWRJ
L67GT-CE6TR-DFT1D-XWVCMTiếp theo bạn phải change IP của máy chủ cập nhật

Bạn mở file C:window/systeam32/drives/etc/host = nodpad và thêm 3 dòng này vào

0.0.0.0 www.internetdownloadmanager.com
207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com

vào cuối trang đấy rồi save lại với XP
nhưng với thằng win 7 nó ko cho bạn quyền sửa ^_^ , bạn vào copy toàn bộ nội dung trong fiel host rồi xóa nó đi, và ra desktop tạo 1 file abc.txt rồi paste cái nội dung kia và thêm 3 dòng kia vào , và đổi lại abc.txt thành host ( không địng dạng zi cả copy vào chỗ cũ)

Nếu chưa biến đổi định dạng (đổi đuôi) thì bạn vào Fonder options... bỏ chọn Hide extensions for known file types

Còn ko biết thì có thể download file này đè lên file host cũ cho đỡ mất thời gian... Download (nhớ giải nén ra nhé)

Chúc thành công!
Post a Comment