Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, October 19, 2011

Hướng dẫn tích hợp nút thanh toán thoả thuận BảoKim.VN

Hướng dẫn sử dụng nút thanh toán thoả thuận với hiển thị mặc định

Nút thanh toán thỏa thuận: là nút có chức năng để khách hàng của bạn thanh toán nhanh một khoản tiền mà bạn và họ đã thống nhất. Baokim.vn sẽ cung cấp cho bạn 1 đoạn mã nhúng đơn giản để paste vào bất cứ nơi đâu trên website, mã nhúng này không bao gồm thông tin thanh toán sản phẩm. Người mua sẽ phải tự điền tổng số tiền và mô tả khi thanh toán qua nút này.
Sử dụng nút này khi: bạn và người mua đã liên lạc và thống nhất với nhau về tổng số tiền cần thanh toán (giá, phí chuyển, thuế...) và thỏa thuận người mua sẽ tự nhập số tiền đó để thanh toán nhanh mà không cần qua các bước đặt hàng trên website của bạn. Khi bạn sử dụng nút này, người mua hàng click vào nút thanh toán cho đơn hàng của bạn sẽ được chuyển sang trang baokim.vn để tiến hành các bước nhập thông tin thanh toán cho sản phẩm. Các trường thông tin cho người mua hàng nhập sẽ được hiển thị theo mặc định của Bảo Kim (nếu muốn tuỳ chỉnh các trường thông tin này, bạn có thể xem hướng dẫn tại đây).

Bạn không cần quá 1 phút để tạo nút này, hãy chọn 1 trong các mẫu nút bên dưới đây và sẽ có ngay mã nhúng ngắn gọn.
Chọn Menu “ Tích hợp thanh toán” sau đó chọn tab “Nút thanh toán thỏa thuận”

TẠO NÚT THANH TOÁN...


Bước 1: Chọn loại nút thanh toán


Bước 2: Lấy mã nhúng

Baokim.vn cung cấp cho bạn 1 đoạn mã nhúng đơn giản, bạn hãy copy mã nhúng này và paste vào nội dung Forum, Blog mà bạn đăng
Bước 3: Nhúng mã vào Forum
- Copy mã nhúng Forum
- Đăng nhập vào Forum và sửa tin bán của bạn rồi Paste đoạn mã Forum vừa lấy từ Bảo Kim đặt cạnh thông tin hoặc ảnh sản phẩm


- Save nội dung tin bán, bạn sẽ thấy nút thanh toán đã chọn ở bước đầu được hiển thị tại vị trí mong muốn.

Bây giờ khỏi lo chuyện tích hợp thanh toán vào Shop nữa rồi khi nào rãnh tìm hiểu luôn Paypal post lên cho mấy bác chiến!

Chúc thành công!
Post a Comment