Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, October 19, 2011

Hướng dẫn cách hack gold member (share key gold member gg)

Khi bạn ra quán net có gold member, bạn vào room đầy cũng được, exp lại tăng nhanh. Làm thế nào để lấy đc goldmember để mang về nhà đây?
Rất đơn giản, bạn chỉ cần ngồi 1 máy ở quán net có goldmember rồi vào Start->Run gõ lệnh sau


reg export HKLM\software\GarenaCIG\  C:\a.reg


sau đó bạn vào ổ C view file a.reg ra sẽ thấy nội dung như sau
Quote:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\GarenaCIG\]
"Key"="VN20090327245356"
"Ver"="09 r5"
ta chú ý cái key VN20090327245356 này và down garenaCGI điền vào là xong
Post a Comment