Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, October 19, 2011

8 điều "Ăn trộm" cũng nên biết


Đức Phật nói : Có 8 việc mà một tên trộm không nên phạm vào. Phạm vào thì mau chóng đi đến đường cùng. 8 việc đó là :


1/ Đánh người không nên đánh: Nghĩa là lỡ làm ăn trộm thì… ăn trộm thôi. Đừng có đánh người ta huống là giết người. Giết người nữa thì thành ăn cướp rồi. Ăn trộm của người ta là đã quá lắm rồi, đừng đánh, đừng giết ….

2/ Lấy trộm không để lại thứ gì: Có lấy đồ thì đừng lấy hết, nhớ chừa lại chút gì đó cho người ta. Nghĩa là, dù là ăn trộm thì cũng phải chừa … cái hậu để còn bớt tội.

3/ Giết nữ nhân: Đối với người yếu đuối hơn mình nên cần giúp đỡ như làm điều trái ngược lại đó là một tội lớn.

4/ Hiếp dâm phụ nữ: Hành động được xã hội câm ghét liệu phát hiện ra bạn dám đứng trước mặt người thân

5/ Xâm phạm người xuất gia: Người xuất gia đã không màn đến tiền, tài, danh vọng tại sao ta phải hại họ.

6/ Xâm phạm ngân khố của nhà nước: Điều mà ai cũng biết quốc khố là tài sản chung của quốc gia nuôi sống dân tộc phạm vào là một tội lớn.

7/ Làm việc quá gần nhà: Ai cũng biết rằng hành nghề gần nhà thì trước sau cũng bị lùng ra

8/ Không khéo cất giấu đồ đạc: Hậu quả thì ai cũng biết và luật pháp sẽ không khoang dung nhất là những đồ vẫn có giá trị hoặc to lớn
Không phạm vào những việc đó thì hy vọng việc ăn trộm của mình không dẫn đến cái quả đau thương. Tuy vậy có những điều cũng cần phải biết:. Đi đêm có ngày gặp ma. Ăn trộm hoài cũng có ngày sa lưới tù tội.. Ăn trộm cũng có nghiệp của nó. Hễ kiếp này ăn trộm thì kiếp sau không chừng sẽ làm ăn trộm tiếp. Bởi quả báo của nghề ăn trộm là sinh vào nhà nghèo khó, bản thân cũng sẽ nghèo khó. Mà nghèo khó ... thì dễ sinh trộm cướp..Ăn trộm cũng thành thói quen. Quen lấy của hiên hạ làm của mình rồi thì nó cũng thành cái tật, hễ cứ thấy là muốn lượm, dù không đói không thiếu ...
Hy vọng sẽ không có một tên Luyện thứ 2...

Blog on TamTay.VN
Edit by DINHBAS

Post a Comment